logo

Reserva

Empleni aquest formulari per formalitzar la seva reserva i per poder emetre la factura corresponent:

DATA BODA:DADES DEL NUVI:
(1)

NOM i COGNOMS NuvI:

Correu Electrònic NuvI:

DNI NuvI:

TELÈFON NuvI:DADES DE LA NÚVIA:
(2)

NOM i COGNOMS NúviA:

Correu Electrònic NúviA:

DNI NúviA:

TELÈFON NúviA:DIRECCIÓ DE LA PARELLA:

Carrer, nº, planta, porta:

Codi postal i Població:

Provincia:

¿Quins serveis vols reservar?