logo

Termes, Condicions legals i Imatges de la Boda

Drets d’Imatge:

La present autorització d’aquests termes i condicions ens permet realitzar fotografies i/o gravar en video a les localitzacions especificades en la data de la boda indicada.

Per poder treballar necessitem exposar el nostre treball, de la mateixa manera que ens contracten al veure fotos o videos d’altres parelles, necessitem aquesta autorització per poder mostrar algunes de les seves fotos o videos curts com a mostra del nostre treball.

L’acceptació d’aquests termes i condicions comporta la cessió de les fotografies i del video curt de la boda al nostre nom comercial FILMWORKS.

Aquestes fotografies o video curt poden ser exposats a la nostra pàgina web o xarxes socials i sempre aniran protegides amb copyright i marca d’aigua. Ens comprometem a mostrar només algunes fotos o el video curt, mai es publicaran totes les fotografies realitzades o versions de video extenses.

En cas que vulguin que alguna foto o imatge concreta no aparegui a la nostra web o xarxes socials per motius personals, sempre podreu comunicar-ho amb un e-mail a filmworks@filmworks.es i procedirem a retirar-la i/o esborrar-la.

Hores Extres:

El nostre treball termina tot just després del primer ball dels nuvis.

L’horari màxim de finalització d’una Boda serà, en cas d’una boda de matí, les 20:00h i en cas d’una boda de tarda les 01:00 a.m.

En cas d’excedir aquest horari i que el primer ball sigui mes tard de les hores establertes, es cobraran hores extres en la factura posterior a la boda. El preu de l’hora extra es de 40€/hora per cada fotògraf o videògraf que hi hagi a la boda.

IMPORTANT: A part d’aquestes consideracions, recomanem descarrergar l’arxiu “Termes i condicions” subratllat en vermell a la part inferior d’aquesta pàgina, per conèixer totes les condicions legals acceptades per la parella.

I ara, introdueixi el nom de parella, el seu DNI i la data del casament:

NOM i COGNOMS NuvI:

DNI NuvI:

NOM i COGNOMS NúviA:

DNI NúviA:

DATA BODA:

  Accepto aquests Termes i Condicions
  i la cessió dels nostres drets d'imatge.